Synpunkter och klagomål

Mindme Studios tror på de små förändringarnas kraft. Det innebär att vi gärna tar ser att ni framför synpunkter och klagomål. Vi ser det som en möjlighet att ständigt utvecklas.

Använd inte vårt kontaktformulär för det. Kontakta verksamhetschef Malin Viberg

via info @ mindmestudios.se eller 0766-333 707.