VÅR SNITTBLOMSODLING

Vi som arbetar här har olika kompetenser. Vi är utbildade vid exempelvis Harvard University, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Sothebys Institute of Art, KI, Fotografiska, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet. Flera av oss har blandad yrkeserfarenhet med kompetens inom olika områden men även lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Här finns florist, eko-odlare, lärare, yogalärare, omsorgspersonal, fritidsledare och ekonomer.

Gilla olika. Mångfald. teamwork.

Vi är ett ägarlett företag som tycker om utmaningar. Ägare, styrelse och företagsledning är samma personer som varje dag är i verksamheten och sitter inte långt bort på ett kontor.

ANSVAR FÖR FRAMTIDEN

Att bidra

ATT

BIDRA

Med ett tydligt fokus, arbetar vi tillsammans för att skapa en hållbar tillvaro och bättre förutsättningar för alla.

ATT GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT

JOBBA HOS OSS

Vi söker dig som vill göra Mindme Studios bättre här och nu, inte sitter still, och tycker om lagarbete.

Vi vill alltid bli bättre och komma framåt. Vi har tydligt fokus på deltagarna och vill att alla ska må bra och få möjlighet att utvecklas.

Skicka din ansökan och berätta vad du gjort tidigare.

VÅRT UPPDRAG LSS

Vårt uppdrag regleras primärt i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till personer med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning.

Möt några medarbetare

FRITIDSLEDARE

AXEL

Arbeta på Mindme Studios är att ständigt lära sig nytt. Kul, men också utmanande. Jag har en fritidsledarutbildning som kompletterats med kunskap inom autism, IF och bemötande.

FLORIST

ANNA

Utbildad florist och mer än 10 år inom butik. Ett stort hjärta för människor gjorde att jag sadlade om, läste till undersköterska, och sökte Mindme.

OMSORG

ELIN

Efter 15 år inom äldreomsorg har jag sedan 15 år hittat hem på Mindme där jag vidareutbildat mig löpande inom pedagogik och om olika diagnoser. Jag älskar omsorg och med ett skratt kommer man långt.