Om Mindme

Mindme skapar möjligheter för människor

Vi är ett ägarlett företag som tycker om utmaningar. Ägare, styrelse och företagsledning är samma personer som varje dag är i verksamheten och sitter inte långt bort på ett kontor.

Vi som arbetar här har olika kompetenser. Vi är utbildade vid exempelvis Harvard University, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Sothebys Institute of Art, KI, Fotografiska, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet. Flera av oss har blandad yrkeserfarenhet med kompetens inom olika områden men även lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Här finns florist, eko-odlare, lärare, yogalärare, omsorgspersonal, fritidsledare och ekonomer.

Vårt uppdrag regleras primärt i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet erbjuds både som deltid och heltidsplacering. Vi erbjuder korttidsvistelse dygnet runt alla dagar i veckan. LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till personer med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning.

Vi är ett ägarlett företag som tycker om utmaningar. Ägare, styrelse och företagsledning är samma personer som varje dag är i verksamheten och sitter inte långt bort på ett kontor.

Vi som arbetar här har olika kompetenser. Vi är utbildade vid exempelvis Harvard University, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Sothebys Institute of Art, KI, Balettakademien, Högskolan i Jönköping och Umeå universitet. Flera av oss har blandad yrkeserfarenhet med kompetens inom olika områden men även lång erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning.

Vårt uppdrag regleras primärt i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Daglig verksamhet erbjuds både som deltid och heltidsplacering. Vi erbjuder korttidsvistelse dygnet runt alla dagar i veckan. LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service till personer med autism, autismliknande tillstånd eller intellektuell funktionsnedsättning.

Ansvar för framtiden

Våra handlingar i dag påverkar världen imorgon.

Vi strävar efter att göra bra saker för människor. Vårt arbete ska bygga på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att inspirera och säkerställa att våra verksamheter inte leder till miljöproblem, sociala eller ekonomiska utmaningar. Vi verkar för delar inom Agenda 2030 relevanta för vår verksamhet för att medverka till en positiv utveckling och förbättra människors levnadsvillkor. Se vad vi gör på vår Facebook och Instagram.

Vi återanvänder och uppfinner nytt från det befintliga. Denna tankegång representerar vårt bestående engagemang för hållbarhet, vilket möjliggör drömmen om noll slöseri. Vi tar hand om den värld vi lever i.

Framtid

Digital utveckling

Vi är väl förberedda för den snabba teknikutvecklingen som sker i dagens samhälle. Vi använder vår digitala utbildningsplattform, digitala studio, olika plattformar för online samarbete, AI, sociala media och kreativa verktyg som ingår i Adobe Creative suite mm.

ansvar för framtiden

Våra handlingar i dag påverkar världen imorgon.

Vi strävar efter att göra bra saker för människor. Vårt arbete ska bygga på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Att inspirera och säkerställa att våra verksamheter inte leder till miljöproblem, sociala eller ekonomiska utmaningar. Vi verkar för delar inom Agenda 2030 relevanta för vår verksamhet för att medverka till en positiv utveckling och förbättra människors levnadsvillkor. Se vad vi gör på vår Facebook och Instagram.

Vi återanvänder och uppfinner nytt från det befintliga. Denna tankegång representerar vårt bestående engagemang för hållbarhet, vilket möjliggör drömmen om noll slöseri. Vi tar hand om den värld vi lever i.

framtid

Digital utveckling

Vi är väl förberedda för den snabba teknikutvecklingen som sker i dagens samhälle. Vi använder vår digitala utbildningsplattform, Youtube studio, olika plattformar för online samarbete, AI, sociala media och kreativa verktyg som ingår i Adobe Creative suite mm.

Danderyd, sollentuna och norrtälje

Nyheter

LSS 9:10 daglig verksamhet & LSS 9:6 korttidsvistelse

Våra verksamheter