VIKTIG INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19.

För Mindme Studios är säkerheten och omsorgen för våra deltagare och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer noga myndigheternas direktiv kring coronaviruset (Covid-19). Vi håller oss uppdaterade på lokala förändringar och följer rekommendationer och råd från myndigheter, landsting och i upphandlade kommuner. För att säkerställa våra deltagares och medarbetares hälsa har vi vidtagit en rad åtgärder i syfte att minimera risken för oro och smittspridning i våra verksamheter.

Vi har under hela pandemin arbetat kontinuerligt med att efterleva de regler och restriktioner som tagits fram för att kunna erbjuda våra deltagare och medarbetare en så säker plats att vistas på som möjligt. Vi fortsätter vårt arbete framöver och genomför de justeringar som krävs utifrån rådande läge och aktuell information. Måtto är ”Håll i och håll ut”.

Vi fokuserar bland annat på utbildning och repetition av förhållningsregler med våra medarbetare. Vi har en tydlig kommunikation och aktivt stöd att upprätthålla regler och restriktioner tillsammans med våra deltagare. Vår verksamhet är anpassad för maxantal inom olika delar och vi fortsätter löpande med information till våra medarbetare och deltagare för att påminna dem om att följa gällande rekommendationer.

Några av de åtgärder som vi tidigare genomfört är:

  • Skyltning och påminnelser som stöd för att efterleva god hygien. Handtvätt och handsprit finns tillgängligt på flera ställen i våra lokaler.
  • Minimerat antalet externa besökare i våra lokaler genom ändrade rutiner och arbetssätt.
  • Anpassat innehåll genom att inte genomföra externa besök som innebär resor i kollektivtrafik eller större grupper. Vårt eget arbete är indelat i mindre arbetsgrupper för att minskade kontaktytor.
  • Vi har utökat våra städ och hygienrutiner. Lokalen torkas med desinfektion dagligen.
  • Vi arbetar med skyddsutrustning så som visir, munskydd och handskar.
  • Måltider serveras under pandemin av medarbetare.

Vi är tacksamma för att vår verksamhet i grunden innehåller mycket utevistelse. Har du ytterligare frågor, maila till info@mindmestudios.se eller ring till oss på telefonnummer 08-684 097 00.