Mindme kvalitet

LSS

mindme kvalitet

 

LSS

LSS är en förkortning av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS kom till 1994 och var avsedd att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättning och möjliggöra för dem att leva som andra. På webbplatsen riksdagen.se under dokument & lagar finns lagtexten i sin helhet.

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS innehåller en mängd olika begrepp. Mindmes verksamhet är för personkrets 1 vilket innebär enligt texten i lagen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Det finns totalt 10 insatser där vi arbetar med 9:6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet och 9:10 Daglig verksamhet.

För att det ska vara möjligt att söka insatserna behöver du ha kontakt med en LSS-handläggare i din hemkommun. Det är kommunen som prövar om du har rätt till insatserna. När du fått ett positivt besked dvs beviljats en insats har du rätt att söka till Mindme. Om du bor i följande kommuner kan du välja oss:

Danderyds kommun

Sollentuna kommun

Stockholm stad

Vaxholms stad

Täby kommun

Solna stad

Lidingö stad

LSS Daglig verksamhet & korttidsvistelse

Daglig verksamhet är för personer i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar sig. Det framgår under menyn våra verksamheter vad vi erbjuder inom daglig verksamhet. Övergripande mål med insatsen är att öka möjligheten till arbete på kort eller lång sikt.

Korttidsvistelse innebär miljöombyte, rekreation och att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet. Vi erbjuder både kvällstid, helger och lägervistelse.

Det är flera hos oss som har både daglig verksamhet och korttidsvistelse. Det är en bra kombination eftersom daglig verksamhet är arbetsinriktad och korttidsvistelse är fritid. Det skapar en balans i livet.