About the author : MindmeF

mindme framtid

Digital framtid

MINDME STUDIOS FRAMTID

Digital framtid

Alla kommer påverkas av effekterna av den digitala förändringskraften i samhället. Det är mycket viktigt att inte hamna i ett digitalt utanförskap.

På Mindme Studios är det naturligt att använda digitala verktyg i verksamheten. Vi har i flera år genomfört både utbildning och handledning digitalt. Sedan 2021 sker all planering, kommunikation och kvalitetsarbete sker digitalt. Digitala verktyg såsom iPad och datorer är en naturlig del i verksamheten.

Autentiskt lärande

Lärande har blivit allt mer digitaliserat. Information inhämtas digitalt via text, bild och film. Många personer inom autismspektrat har dock svårt att lära sig utanför ett faktiskt kontext – lära sig i verkligheten. Mindme Studios har investerat i stora interaktiva skärmar i kombination med Ipads för att på ett anpassat arbetssätt, utifrån olika personers förutsättningar, kunna kombinera teori och praktik i ett autentiskt lärande.

Digitalt utanförskap

Det här är ett ämne som diskuterats flitigt under många år. Det vi tyvärr ser är att många med funktionsnedsättning, inte alla, riskerar ett digitalt utanförskap. Det är en sak att använda sociala media privat till att kunna arbeta med digitala verktyg på en arbetsplats eller söka fram rätt information. Vi arbetar aktivt för ett digitalt inkluderande i samhället.

Vår uppfattning är att det är ytterst viktigt att man är med i det digitala samhället och att det är för alla. Tillgänglighet är självklart viktigt.